Pagina principală

 
 

Pagina principală

Dialogues francophones


Creată în 1995, la iniţiativa Prof.dr.univ. Margareta Gyurcsik, revista Dialogues francophones, publicaţie a Centrului de Studii Francofone de la Catedra de Limbi romanice a Universităţii de Vest din Timişoara, este consacrată literaturii francofone contemporane.

Revista Dialogues francophones îşi propune să evidenţieze conexiunile literaturii francofone cu teoria literară şi literatura comparată.

Redactată integral în limba franceză, revista publică articole ale cercetătorilor francofoni din Europa, America de Nord (Canada şi SUA), Maghreb şi Africa Subsahariană şi se bucură de o difuzare preponderent internaţională.

Volumele, cu caracter pluridisciplinar, cuprind articole, secţiuni tematice, recenzii, interviuri cu scriitori sau specialişti din domeniul francofoniei literare.

Rezumate şi liste de cuvinte-cheie: în limbile franceză şi engleză.

Modalitatea de evaluare a articolelor: peer-review.

 

Modalitatea de propunere a articolelor

Protocol de redactare

Modalitatea de evaluare a articolelor

 

Frecvenţă de apariţie:  1 număr pe an
ISSN: 1224-7073

 

Contact redactor-şef : Georgiana LUNGU-BADEA (glungubadea@yahoo.fr)

Contact redacţie : dialogues_francophones@yahoo.fr

 

Adresa poștală :

Redacţia Dialogues francophones

Centrul de Studii francofone

Catedra de Limbi romanice

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Universitatea de Vest din Timişoara

Bd Vasile Pârvan 4 

300223 Timişoara, România

 

Links BDI

Revista Dialogues francophones este indexată în baza Copernicus, în baze de date internaţionale din domeniul studiilor francofone, precum şi în cataloage ale unor biblioteci din străinătate. 

 

COPERNICUS - link

 

FABULA - link

 

BNF – Bibliothèque Nationale de France - link

 

AIEQ – Association Internationale des Études Québécoises - link

 

CIEF – Conseil International d’Études Francophones - link

 

CCWW – Centre for the study of Contemporary Women’s Writing at the Institute of Germanic & Romance Studies, University of London. (GENERAL BIBILIOGRAPHY) - link

 

Alte BDI

 

Fișa sintetică
 
Comitet științific

 

Redacția

 

Apel la contribuții

 

Modalitatea de propunere a articolelor

 

Modalitatea de evaluare a articolelor

 

Parteneri

 
Asociația de Studii francofone - DF
 
Comenzi & abonamente
 
Link-uri BDI

 

Arhiva

 
Index
 

Credits

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Updated: 07.12.2011 

webmaster: Adrian Cintar